Expert na zdravotnické právo Filip Vrubl byl dnes jmenován novým náměstkem ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha.

applied mathematics & software development group

Expert na zdravotnické právo Filip Vrubl byl dnes jmenován novým náměstkem ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha.

2.3.2018 Expert na zdravotnické právo Filip Vrubl byl dnes jmenován novým náměstkem ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha.

Bude se zabývat hlavně legislativou k zavedení lékového záznamu a dalšími záležitostmi kolem e-receptů.
Ministerstvo o tom informovalo na svém webu.
Vrublovým úkolem bude také stabilizace lékárenského sektoru, především odměňování a zajištění dostupnosti lékáren. V budoucnu má rovněž koordinovat legislativní revizi systému cen a úhrad léčiv, regulaci vstupu inovací do systému zdravotního pojištění a zavádění systému HTA (Health Technology Assessment), který umí spočítat, jakou měřitelnou hodnotu pro pacienty nový prostředek přináší a jak je to v proporci s vynaloženými penězi.