O nás

applied mathematics & software development group

Janiga Labs, s.r.o. je výzkumná, projektová a konzultační společnost, pracující ve vývoji SW řešení včetně aplikované matematiky a v poskytování specializovaných ICT konzultačních služeb s vysokou přidanou hodnotou.

Základní filozofií je být svým klientům nejen dodavatelem softwarových řešení, systémů a služeb, ale především dlouhodobým partnerem na poli informačních technologií.

Od ostatních společností se odlišujeme především technologickou neutralitou a komplexním zajištěním vlastního životního cyklu aplikace. Díky tomu lze celé řešení či systém nejen kompletně analyzovat, vyvinout a dodat na klíč, ale na přání zákazníka provozovat nebo poskytovat i jako službu (cloud). Naši základní filozofií je být svým klientum nejen dodavatelem softwarových rešení, systému a služeb, ale predevším dlouhodobým partnerem na poli informacních technologií.

Janiga Labs, s.r.o. byla založena v roce 1990, a postupně se specializovala na zákazníkem specifikované projekty a koncentruje se na programování a výzkum. V posledních letech jsme obohatili své portfolio o dodávky konzultačních služeb s vysokou přidanou hodnotou v oblasti business processes a analytických prací v segmentu ICT. Okruh našich zákazníkůse mění z konečných uživatelů k prodejcům a dalším softwarovým firmám. Stále častěji Postupujeme licence našich programů jako součást celkových systémů. Výjimku tvoří zdravotnické projekty, kde se věnujeme obecným i specializovaným systémům potřebným k optimalizaci k vyšší efektivě a zkvalitnění provozů a procesů nemocnic a dalších zdravotnických zařízení. V rámci úzké spolupráce se společností Jana Evangelisty Purkyně, poskytujeme avantgardní a sofistikovaná řešení pro širokou medicínskou a farmaceutickou problematiku.

Janiga Labs, s.r.o. sdružuje především matematické a kybernetické odborníky. I proto udržujeme menší, specializovaný kolektiv, který je na vysoké odborné úrovni a zaručuje kvalitní a netradiční výsledky na základě kvalifikace a dlouhodobých zkušeností. Produkty (systémy) a programy vytvořené na základě důkladných analýz, jsou velkým přínosem pro zákazníky, jak z ekonomického hlediska, tak i pro jeho další rozvoj sloužící k vyšší efektivě řízení, optimalizaci interních procesů apod.
Společnost je rozdělena na dvě divize: SW vývoj a Konzultační služby.
Řešení a služby společnosti Janiga Labs, s.r.o. vynikají svojí úzkou a odbornou specializací, funkčností zaměřenou především na specifické požadavky jednotlivých klientů v rozličných segmentech trhu. Základem vývoje jsou však především řešení a aplikační SW zaměřený na zdravotnictví. Právě více jak 25 letá historie a neustálé zlepšování („dovývoj“) těchto aplikací činí ze společnosti Janiga Labs, s.r.o. po mnoho let uznávaného a specializovaného dodavatele.

Služby a rešení společnosti Janiga Labs, s.r.o. využívají společnosti rozličných oborů i velikostí.
Mezi nejvýznamnější patří především zdravotnická zařízení – velké nemocnice fakultního typu, Krajské zdravotní holdingy a jimi řízené a provozované nemocnice, státní i soukromé zdravotní ústavy, Ministerstva, finanční ústavy a penzijní fondy, Zemědělská universita, velké průmyslové podniky – ČKD, Radiokomunikace, Veolia CZ, ČEZ apod.
Kromě České republiky uspokojují naše služby a řešení i uživatele z Velké Británie, Švédska a Slovenska.

Pobočka Praha – Jinočanská 251/4
161 00, Praha 6, Czech Republic

Pobočka Plzeň – Radyňská 17, 326 00 Plzeň