zdravotnicke-aplikace-new

applied mathematics & software development group

Consultclipp 
Software určený pro komplexní evidenci konzultační činnosti v oblasti farmakoterapie a analýzu jejich vazeb. Jeho cílem je především racionalizace používání léčiv v nemocnici. Administrace konzultací napomůže zdravotnickému zařízení zvýšit kontrolu nad farmakoterapií, kvalitu a bezpečnost péče i optimalizovat management těchto procesů. Zahrnuje vedle vedení dat také nástroje pro statistické hodnocení.

CONSULTCLIPP – pokračuj zde

Laboratorní informační systém
Vysoce specializovaný, více jak dvacet let vyvíjený modul zabezpečující především komplexní činnost mikrobiologických laboratoří, imunologie, virologie a sérologie jak v nemocničních zařízeních, tak ve specializovaných zdravotnických a hygienických ústavech. Systém Laboratoře zabezpečuje vlastní příjem vzorků, následné analýzy, testování, generování výsledků či účtů. Vyniká vysokou rychlostí a nadstandartní odezvou celé aplikace. Dále vyniká jeho uživatelská logičnost a práce nad vytěžováním dat a orientace dat především na vlastní praxi lékařů.

Laboratorní informační systém – pokračuj zde

Antibiotika
Vysoce pokročilý submodulární systém pro farmakologii vyvinutý za účelem sledování spotřeby antibiotik v celé organizační a odborné struktuře zdravotnických zařízení (oddělení, klinika, nemocnice apod.) Jeho základem jsou hluboké znalosti v oblasti mikrobiologie a ergonomické „triky“ spolu s automatizovanou dedukcí výsledků. To slučuje vedení dat, ergonomické programování stejně jako formální logiku na jednoduché hardwarové konfiguraci.
více informací naleznete zde

Antibiotka21 – pokračuj zde

DIGAR – Digitální archiv
DIGAR byl vyvinut speciálně jako jednoduché, ale robustní řešení především pro zdravotnická zařízení se svojí specifikou řízené zdravotnické dokumentace. DIGAR má ale uplatnění i v malých úřadech veřejné či státní správy, menších firmách a institucích jako spolehlivé, levné a škálovatelné DMS řešení.

DIGAR – pokračuj zde


Analýza spotřeby léků

Pokročilý statistický subsystém s mnoha nadstavbovými funkcemi pro analýzu spotřeby lékových přípravků včetně silné ekonomické nadstavby. Jeho cílem je především efektivita lékárenských provozů velkých nemocnic. Odborné i manažerské sledování jak vlastní spotřeby z hlediska lékařské praxe ve prospěch pacienta, tak i ekonomická výhodnost či nevýhodnost nákupu a předepisování konkrétních farmatik.
více informací naleznete zde

PHARMSAVE – pokračuj zde

Analýza spotřeby dezinfekce a dalších ekonomicky sledovatelných prostředků zdravotnického zařízení
Aplikace (analogická s ostatnímu systémy pro sledování spotřeb) zaměřená na spotřebu desinfekce a dalších ekonomicky zajímavých sledovatelných prostředků ve zdravotnických provozech. Zahrnuje ekonomická sledování, trendy apod.

DISINSAVE – pokračuj zde

Nozokomiální infekce
Systém pro dozorování nozokomiálních infekcí. Vysoce specializovaný medicinská aplikace, která vychází z rozsáhlé a dlouholeté vývojové praxe a je v současné době provozován v řadě velkých českých nemocnicích.

NOZOMBIO – pokračuj zde


Objednávkový systém lékařských prostředků

Aplikace umožňující objednávání lékových přípravků a zdravotnického materiálu v rámci nemocnice. Možnost nastavit režim schvalování objednávky vedoucím, intuitivní ovládání, emailové notifikace, účinné propojení a datová integrace s účetním systémem nemocnice, správa číselníků, oblíbené položky pro jednotlivá oddělení zdravotnického zařízení.

Správa lůžek
Sledování a změny obsazenosti lůžek s intuitivním ovládáním.
Aplikace umožňuje sledovat aktuální stav obsazenosti lůžek, příjem pacienta, překlad pacienta v rámci oddělení (např. propustky, čekání na odchod), odchod pacienta. Je zde možnost vytvořit různé sekce v rámci oddělení (např. JIP, oddělení A, oddělení B, pacient na propustce) a různé příznaky u pacientů (pacient bude zítra propuštěn). Podpora pro práci z několika míst naráz.

Komunikace
Systém pro prezentaci lékařských dat v nemocničním zařízení ve vybraném webovém prohlížeči. Vyvinutý jako médium pro univerzální prezentaci dat z heterogenních systémů.

Preskripce, smlouvy, DRG, konzultační činnost
Aplikace umožňuje zpracovávat a využívat enormní objemy dat pro plánování, kontrolní činnost a má i další analytické využití. Zdravotnickým organizacím zároveň poskytuje specializovanou a vysoce odbornou poradenskou i konzultační činnost, při níž staví na hlubokých znalostech procesů v segmentu zdravotnictví a rozsáhlém know-how v oblasti informačních technologií.

Automatizovaná identifikace fenotypes
Apikace pro automatizovanou identifikaci fenotypů v rozsáhlých mikrobiologických kolekcích dat. Je schopen účinně a rychle reagovat na komplikované úkoly identifikace a vypočtení potenciálně nebezpečných palet mikrobů.

Pozitronová emisní tomografie
Pozitronová emisní tomografie – řídící systém pro danou medicinskou problematiku.
Zahrnuje také plný DICOM (kompatibilní serverový uzel s vysokou dostupností), která je zajištěna v případě zhroucení modulu rychlým zotavení přez NAS ukládání.

DICOM
Systém pro elektronické zpracování dokumentů – skenování, dokument management, image processing, optické knihovny, elektronické archivace, CD-technologie, on-line zálohování databází, paměťové moduly.

Hypothyreosis
Automatizovaná kontrola vrozeného hypothyreosi. Modul na základě automatické analýzy nad 100,000 alternativami vzorků krve je schopen identifikovat nebezpečné choroby nově narozených dětí. Systém je schopne „vyřídit“ celé odbavení i související výstupy.

Neurochirurgie
Plně automatizovaný submodulární systém pro neurochirurgii. Pokrývá všeobecné údaje a nástroje i specializované prostředky ke každodennímu udržování dat pacienta. Specialitou a přidanou hodnotou jsou konfigurovatelné prostředky k ohodnocení výsledků nádorů, aneurysmů a jiných třídy diagnóz.

Evidence pohlavních chorob
Jednoduchá aplikace pro evidenci pohlavních chorob ve zdravotnickém zařízení s možností napojení (integrace) do dalších systémů zdravotnických zařízení.

Prezentační dokumenty ke stažení

Expertní systémy pro zmírnění negativních dopadů

ANTIBIOTIKA 21

Kompletní  představení

DISINSAVE

Kompletní představení

PHARMSAVE

Kompletní představení

SANITSAVE

Kompletní představení

LISMBIO

Kompletní představení

CONSULTMBIO

Kompletní představení

CONSULTCLIPP

Kompletní představení

NOZOMBIO

Kompletní představení

Technické dokumenty ATB21

Stručný přehled parametrů
aplikace ATB21

Souhrn požadavků na vstupní data ATB21

Uživatelský manuál – rychlý start ATB21