Zpravodajství


21.8.2018Jaké informace o Vás mohou kolovat od července 2019 mezi lékaři

Připravovaná novela o léčivech, která by měla být schválená na konci prázdnin 2018 v sobě zahrnuje novinky, které umožní sdílení Vašich dat o předepisovaných lécích. Nebude záležet, zda se jedná o praktického lékaře, onkologa, gynekologa, kožního specialistu nebo psychiatra. Každý lékař, pokud se novela schválí, bude mít možnost od července 2019 nahlédnout, jaké léky máte předepisované a skutečně vyzvednuté.
Bez vašeho vědomí, bude udělen automatický souhlas s předáváním informací mezi lékaři. Toto se někomu nemusí líbit a nebude chtít takto na sebe vyzradit, že se léčí například s nějakým dermatovenerologickým problémem nebo psychickou poruchou apod. V takovém případě je možnost souhlas odvolat, ale tím zamezíte k přístupu těchto informací „všem lékařům“ a to nejen těm v ordinacích, ale také zachranné službě a nemocnicím. Ke zrušení souhlasu nestačí navštívit předmětného lékaře, ale je nutné toto provést osobně na úředním místě CzechPointu a tam nechat Váš souhlas zrušit. Existuje také druhá možnost, která je podle všeho v současné době pro 99,5% lidí neschůdná a to udělat takové zrušení souhlasu elektronicky. To vyžaduje mít elektronický občanský průkaz s čipem (průkazy se vydávají od 1.7.2018) dále počítač a k němu čtečku, která takový průkaz přečte a přístup na internet. Tedy toto řešení budou jednou v blízké budoucnosti jistě používat mladí lidé, ale nedovedeme si představit důchodce, že by toto druhé řešení kdy použil.
Uvidíme, co připravovaná novela o léčivech v praxi přinese lékařům a pacientům a jakou vyvolá společenskou diskusi. Mezi celebritami to bude také jistě velmi probírané téma, protože jistě nebudou chtít, aby je vláčel bulvární tisk s tím, že se léčí například s psychickou poruchou. To co je v jiných zemích tajné i pro ostatní lékaře, bývá u nás veřejným tajemstvím. Takto bude možné informace získat nebo ověřit z více zdrojů přesto, že se jedná o lékařské tajemství. Ministerstvo zdravotnictví v tomto spatřuje pouze pozitiva a koná tak v dobré víře vedoucí ke zlepšení poskytované péče. Nechme se překvapit, jak nakonec dopadne finální schválení připravované novely.

31.7.2018OECD doporučuje Česku zlepšit zdravotnictví, ekonomika poroste o 3,8 %

České zdravotnictví si ve srovnání s ekonomikami střední a východní Evropy vede dobře, rezerv ve svém uspořádání však má celou řadu. V systému je třeba snížit roli státu, přizpůsobit ho stárnutí populace či upravit fungování tak, aby byla efektivněji využívána nemocniční péče. To jsou hlavní závěry Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD), které v polovině července v Praze představil generální tajemník OECD Angel Gurría.
Generální tajemník OECD Ángel Gurría představil také ekonomickou prognózu pro Česko. OECD odhaduje letošní růst české ekonomiky na 3,8 procenta. Příští rok by měl růst zpomalit na 3,2 procenta. Za růstem ekonomiky je především silná poptávka podpořená růstem mezd a export. Většímu růstu ekonomiky ale brání trh práce, na kterém mají firmy problém najít vhodné pracovníky. Nezaměstnanost v ČR je totiž jedna z nejnižších ze zemí OECD. Letos by přitom měla klesnout na 2,4 procenta z loňských 2,9 procenta. V roce 2019 OECD očekává další pokles na 2,3 procenta.
Zpráva zdůrazňuje, že financování důchodů a zdravotní péče zaujímá více než 43 % státního rozpočtu. Pro navýšení peněz do zdravotnictví by se měl podle OECD rozšířit záběr povinných odvodů. Organizace také doporučuje snížit roli státu, efektivněji využívat nemocniční péči či navýšit kapacitu lékařských fakult. Česko by také mělo zvážit zvýšení spotřební daně na tabák a alkohol a zavedení daně na slazené nápoje či vysoce kalorické potraviny.
Jednou za deset let vydává OECD zprávu, která monitoruje životní prostředí. Z té letošní vyplývá, že Česká republika patří k zemím s nejvyšší mírou úmrtnosti v důsledku znečištění ovzduší.
Podle OECD to umocňuje skutečnost, že česká ekonomika klade důraz na uhlí, intenzivní průmyslovou a zemědělskou činnost a rozvoj silniční infrastruktury. Česko by podle organizace mělo vyvinout větší úsilí při snižování emisí ze silniční dopravy.

20.6.2018Peníze do zdravotnictví se příští rok poprvé za dobu platnosti zákona o veřejném zdravotním pojištění rozdělí na základě dohody mezi zdravotními pojišťovnami a jednotlivými segmenty zdravotní péče. V předchozích letech se k dohodě všech nikdy nedospělo, rozdělení peněz upravovalo ministerstvo zdravotnictví úhradovou vyhláškou.

V pátek 15.6. 2018 byla uzavřena poslední ze 14 dohod pojišťoven se zástupci jednotlivých oblastí péče. Lékárny nechtěly původně přistoupit na navýšení jen platby za recept. Nakonec se strany dohodly, že kromě 18,50 Kč místo 13 korun za recept bude také zřízen fond pro jedinečné lékárny, zvýší se marže na prostředky připravované v lékárně, ale naopak se marže sníží u nejdražších léků.
Všechny ostatní segmenty dostaly o pět procent více než v letošním roce. Dohodu poprvé podepsali také zástupci nemocnic, které spotřebují z nákladů na zdravotní péči více než polovinu.
Peníze do systému zdravotního pojištění přicházejí zejména z odvodů z výdělku zaměstnanců a podnikatelů na zdravotní pojištění. Za seniory, děti, nezaměstnané, studenty či vězně se pojistné platí ze státního rozpočtu, meziročně to bude asi o 3,5 miliardy víc. Za každého pojištěnce 1018 korun měsíčně. Platby za tyto takzvané státní pojištěnce tvoří téměř čtvrtinu příjmů veřejného zdravotního pojištění, výdajů ale spotřebují většinu. Celkem by měl systém hospodařit podle různě optimistických odhadů s 315 až 320 miliardami Kč, což je asi o 4,8 až 6,2 procenta víc než loni.

2.3.2018Expert na zdravotnické právo Filip Vrubl byl dnes jmenován novým náměstkem ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha.

Bude se zabývat hlavně legislativou k zavedení lékového záznamu a dalšími záležitostmi kolem e-receptů.
Ministerstvo o tom informovalo na svém webu.
Vrublovým úkolem bude také stabilizace lékárenského sektoru, především odměňování a zajištění dostupnosti lékáren. V budoucnu má rovněž koordinovat legislativní revizi systému cen a úhrad léčiv, regulaci vstupu inovací do systému zdravotního pojištění a zavádění systému HTA (Health Technology Assessment), který umí spočítat, jakou měřitelnou hodnotu pro pacienty nový prostředek přináší a jak je to v proporci s vynaloženými penězi.

8.12.2017Antibiotika končí ve vodě i půdě. Rozvoj rezistence se urychluje.

Antibiotika podávaná hospodářským zvířatům představují podle aktuální zprávy OSN jedno z největších rizik pro lidské zdraví. Léčiva se dostávají do volné přírody a ovlivňují rozsáhlá území. Patogeny v prostředí si tak mohou vyvinout rezistenci. Problémem jsou rovněž odpadní vody z výrobny léčiv.
Studie OSN s názvem Frontiers 2017 uvádí, že antibiotika, která jsou zvířatům podávána na farmách s potravou a vodou, se dostávají i do okolí. Rezidua léčiv se ukládají v zemi a patogeny si na ně mohou v průběhu let vytvořit rezistenci, uvádí zpráva.
Preventivní podávání antibiotik zvířatům chovaným na porážku za účelem urychlení jejich růstu je v Evropské unii oficiálně zakázáno, stále se však jedná o běžnou praxi. Léčiva se přidávají do krmných směsí rovněž v Severní i Jižní Americe či v Číně, odkud pochází většina produkce masa. Tímto způsobem dochází k rozvoji rezistentních kmenů nemocí, které se mohou šířit kdekoliv po světě.
Před dvěma lety například vědci v Číně objevili bakterie, které získaly rezistenci vůči jednomu ze silných antibiotik „poslední záchrany“. Na vině je zřejmě nadužívání tohoto antibiotika při chovu prasat. Rezistentní bakterie s genem MCR-1 byly objeveny jak u prasat, tak u lidí, a gen se prý velmi jednoduše šíří. MCR-1 byl nalezen v některých kmenech bakterií Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae a Pseudomonas aeruginosa
Velkou část antibiotik vypouští do okolí také továrny na výrobu léčiv, uvádí ředitel sekce OSN pro ochranu životního prostředí Erik Solheim.
Možných opatření pro nápravu je podle odborníků celá řada. Základem je redukce spotřeby antibiotik na farmách a přísnější normy na vypouštění odpadních vod. Gaze však tvrdí, že mimo zlepšení sanitace a nakládání s odpadními vodami je důležitý také vývoj samotných léků. Moderní antibiotika by měla být v ideálním případě biologicky odbouratelná.
O snížení spotřeby antibiotik se v posledních letech snaží také Světová zdravotnická organizace. Apeluje zejména na uvážené používání nejsilnější varianty tohoto léčiva, která by měla být nasazována jen v nejnutnějších případech. Mnohdy však lékaři předepisují silná antibiotika i na nemoci, na která vůbec nefungují.
Výjimkou v nadměrném užívání antibiotik není ani Česká republika, lékaři jich ročně předepíší zhruba 70 tun, tedy 15 milionů balení. Na nadužívání antibiotik se podílejí jak lékaři, tak i pacienti.

20.9.2017Janiga Labs, s.r.o. otevírá Středisko aplikačního výzkumu a vývoje v Plzni

Ve středu 20. září 2017 bylo slavnostně otevřeno Středisko pro aplikační výzkum a vývoj v Plzni, Radyňská 17. Hlavním úkolem a cílem Střediska je vývoj nových vysoce specializovaných aplikací pro zdravotnictví, vývoj aplikačního SW s vysokou přidanou hodnotou a vývoj SW na zakázku.
Zároveň Středisko bude sloužit i pro propojení výzkumu a praxe s vybranými vysokoškolskými a akademickými pracovišti.

Kancelář Plzeň Kancelář Plzeň
Kancelář Plzeň Kancelář Plzeň

14.6.2017Léky na odvykání kouření stojí denně asi jako krabička cigaret

Léky, které pomáhají pacientům s odvykáním kouření, stojí denně asi jako krabička cigaret. Pojišťovny je neplatí, některé na ně ale přispívají. Na semináři v senátu to řekla předsedkyně Společnosti pro léčbu závislosti na tabáku Eva Králíková.
V Česku přestává podle ní kouřit ročně asi milion lidí, většina z nich se o to pokouší bez jakékoliv pomoci a jejich úspěšnost je nízká. „Léky nejsou a nikdy nebudou proti kouření. Jsou proti abstinenčním příznakům,“ vysvětlila Králíková. Jde o kombinaci nikotinu, antidepresiva a léku na zvládnutí závislosti. Užívat by se měly aspoň tři měsíce, ideálně ale půl roku. Pokud pacienti vydrží nekouřit šest měsíců, je úspěšnost 70 až 80 procent.
Zvyšuje ji také pravidelný dohled odborníků. Pojišťovny, které na léčbu kouření přispívají, často požadují potvrzení z centra pro závislé na tabáku. Podle Společnosti pro léčbu závislosti na tabáku je to mezi 400 až 4000 korunami ročně, přispívají čtyři z nich.
Králíková doporučuje, aby se problematice kouření věnovali ve svých ambulancích zejména praktičtí lékaři. „Je třeba se každého pacienta zeptat na kouření, protože jinak má pocit, že kouření na jeho nemoc vliv nemá. Měl by také dostat doporučení, že má přestat,“ uvedla.
V Česku je podle odborníků asi 1,4 milionu kuřáků. Sedm z deseti by rádo přestalo. Úspěšnost odvykání bez odborné pomoci je jen asi čtyři procenta. Po roce léčby v centrech pro závislé na tabáku je to asi 39 procent. Těch je v Česku asi 36, jejich péče je hrazená ze systému veřejného zdravotního pojištění, pacienti si platí léky. Pomoc mohou zájemci najít i ve zhruba 150 lékárnách, které poskytují poradenství, či u asi dvou stovek vyškolených ambulantních lékařů.
Odborníci zaznamenali větší zájem o odvykání kouření už před začátkem platnosti zákona, který zakazuje od 31. května kouření v restauracích.
Zdroj: ČTK

6.6.2017Osteoporóza – tichý zloděj 21. století

Osteoporózou trpí celosvětově 7–8 procent populace, i proto se toto metabolické onemocnění zařadilo mezi civilizační choroby.
Přibližně u jedné ze tří žen a jednoho z pěti mužů ve věku nad 50 let dojde ke zlomenině kosti z důvodu osteoporózy. Přitom většina pacientů není na osteoporózu vyšetřena a léčena. Je třeba zlomeninám předcházet, ne se snažit hasit následky, které často už řešit nelze. Do jednoho roku po zlomenině kyčle totiž umírá 20–24 % pacientů.
Celoživotně v kostech celého těla dochází k odbourávání staré poškozené kosti a tvorbě nové. Do 25.–30. roku věku převažuje jejich tvorba. Maximum kostní hmoty, hovoříme o takzvané vrcholové denzitě, má naše kostra kolem 30. roku věku, poté začíná převažovat proces odbourávání (osteoresorpce). Kosti postupně řídnou, mění se jejich struktura, stávají se křehčími, snižuje se pružnost a pevnost skeletu. Nejdramatičtěji se začne struktura kostí měnit u žen po menopauze, kdy kvůli úbytku hormonu estrogenu do pěti let po menopauze mohou ztratit až 5 % celkové kostní hmoty. U mužů se výskyt osteoporózy objevuje ve vyšším věku, není tak častý, ale ani oni nejsou bez rizika. Podle statistik se s ní potýká každý 5. muž po padesátém roce života. Zároveň je léčba osteoporózy u mužů obtížněji dostupná. Ne u všech léků souhlasily regulační orgány ČR s jejich používáním v praxi pro mužské pacienty. Přitom se často jedná o nemocné, kteří mají tzv. sekundární osteoporózu, tedy doprovázející jiné choroby, mnohdy nádorové onemocnění prostaty. Zlomeninu související s úbytkem minerálu utrpí v průběhu života 30–50 % žen a 15–30 % mužů.
Osteoporóza primární a sekundární Jako osteoporózu tedy označujeme úbytek minerálu spojený se špatnou kvalitou kosti, vedoucí ke zvýšenému riziku zlomeniny i po malém podnětu. Tato forma se nazývá primární osteoporóza, souvisí se stárnutím organismu a mezi populací výrazně převažuje. Velmi často se vyskytuje i sekundární osteoporóza způsobená jiným probíhajícím onemocněním (například cukrovkou, chronickým onemocněním jater a ledvin, zvýšenou činností štítné žlázy, zhoubným bujením, chronickými záněty pohybové aparátu…), podáváním některých léků, nadužíváním alkoholu, návykových látek nebo nikotinismu.
Důležitá je prevence a sledování varovných signálů vlastního těla Prevence úbytku kostní dřeně je první a nejúčinnější ochranou před vznikem osteoporózy. To znamená kvalitní stravu bohatou na bílkoviny, vápník, vitamin D (pomáhá vstřebávání vápníku do organismu) spojenou s přiměřeným pobytem na slunci a další vitaminy. Do povědomí veřejnosti se dostává i potřebný příjem vitaminu K2, který je nutný pro zabudování vápníku do kosti a ne do jiných tkání. Nezbytné jsou i další minerály a stopové prvky a také vhodný a dostatečný pohyb. Na to je třeba myslet už v prvních letech života dětí a snažit se jim nastavit správné životní návyky. Příznaky již vzniklé osteoporózy bývají dlouho nenápadné, nemoc se někdy zjistí náhodně (například při rentgenovém vyšetření, ovšem pozor: rentgen odhalí nemoc až v situaci, kdy je úbytek kostní hmoty třetina a více z celkového množství) nebo se schovávají za běžné bolesti v zádech.
Nejčastějším projevem je zlomenina po malém podnětu. Typické jsou zlomeniny předloktí, obratlů ve středu hrudní nebo bederní části páteře a nejzávažnější je zlomenina krčku stehenní kosti. „Varovnými signály, které by lidé neměli podceňovat, jsou například genetické dispozice. Pokud měl někdo z rodičů osteoporózu, respektive zlomeninu po padesátém roce věku, je vysoká pravděpodobnost, že potomek onemocní také,“ upozorňuje MUDr. Marie Ládová, specialistka z osteologické ambulance v Českých Budějovicích. „Mezi další rizika patří předčasná menopauza u žen před 45. rokem věku, poruchy menstruačního cyklu, vlastní zlomenina před padesátým rokem věku, bílá rasa, snížení hladiny estrogenů i u mužů a řada onemocnění,“ vypočítává MUDr. Ládová.
Sáhněte si do svědomí Na druhou stranu řadu faktorů, které vznik nemoci potencují, lze ovlivnit. Riziko zvyšuje nedostatečná fyzická zátěž (dlouhé sezení u počítače, nepravidelný nebo žádný sport, u nemocných osob dlouhodobé upoutání na lůžko), neplnohodnotná výživa (nedostatečný přísun vápníku a vitaminu D, nedostatek kvalitních bílkovin, nízký BMI – body mass index), kouření, nadměrná konzumace alkoholu a kávy, dlouhodobé užívání některých léků (kortikosteroidy, léky na ředění krve, antiepileptika).
Upozorněním na nemoc mohou být tupé, neurčité bolesti v zádech při delším sezení, stání i běžných denních činnostech, pokles tělesné výšky (až o 3 centimetry v produktivním věku), zakulacení zad, předsunutá hlava před tělo, hrb, abnormální zakřivení páteře (hrb v oblasti hrudní páteře), zhoršení pohyblivosti, povolené břicho. Každý jednotlivý signál by měl vést k návštěvě praktického lékaře.
Zapojte se aktivně do boje o své kosti Současný stav prevence rozhodně není uspokojivý. S osteoporózou se v České republice léčí jen 24 % žen a 12 % mužů. Přitom stačí navštívit svého praktického lékaře nebo gynekologa, buď při pozitivní rodinné anamnéze, nebo zjištění některého z varovných příznaků. Ten doporučí další vyšetření. „To musí být komplexní. Je nutná anamnéza se zaměřením na výskyt zlomenin v rodině, laboratorní vyšetření a zcela bezbolestné denzitometrické vyšetření. Denzitometry bývají většinou součástí osteologických ambulancí a osteocenter. Na celém světě se vyšetřují domluvené lokality – bederní páteř, předloktí a horní část kyčelní kosti na množství minerálů a hustotu kostní tkáně,“ konstatuje MUDr. Ládová. Pro posouzení aktivity kosti se provádí laboratorní vyšetření. Na základě výsledku je doporučena léčba. „Také musí být komplexní. Nefarmakologická spočívá v úpravě jídelníčku (strava bohatá na příjem vápníku, vitaminu D, K2 a bílkovin) a změny pohybové aktivity (omezení vysedávání u počítače, naopak zařazení minimálně 30 minut chůze denně, cvičení a dalších sportů).
U žen v případě menopauzy je možná hormonální substituce. V případě, že léčíme osteoporózu se zlomeninou nebo rizikem vzniku zlomeniny, se pacientům podávají takzvané antiresorpční léky, které zabraňují úbytku kosti, případně zvyšují obsah minerálu v kosti,“ vypočítává MUDr. Ládová. „Rozhodně je třeba pravidelné sledování pacientů a měření stavu kostní hmoty, abychom předešli mnohdy fatálním následkům osteoporózy,“ doplňuje MUDr. Ládová.
Jídelníček a pohyb až na prvním místě Základem je úprava životního stylu. Omezit potraviny, které vstřebávání vápníku snižují (sycené nápoje kolového typu, černá káva). Naopak je třeba obohatit jídelníček o mléčné výrobky, listovou zeleninu, ořechy, mák, mořské plody, ryby, luštěniny. Vhodné jsou také rozinky, sušené meruňky, švestky, fíky, lískové oříšky i ovesné vločky v bohaté míře.
Pro udržení či rozvoj kostní hmoty v dospělém a starším věku je dobré provádět takovou aktivitu, při níž působí na aktivovanou část skeletu síla gravitace. Cvičení na podporu stability, silová cvičení s vahou vlastního těla, nebo na posilovacích strojích, protahovací, relaxační, ale i dechová cvičení jsou nejenom prevencí, ale i formou nemedikamentózní léčby osteoporózy.
„Když přidáte 30 až 60 minut svižné chůze denně a lehké posilovací cvičení, ať už se zátěží či bez ní, zvýšíte svalovou sílu, zlepšíte koordinaci pohybů, což přispívá také k ochraně před pády a tedy zlomeninami,“ vysvětluje Mgr. Andrea Trajkova, vedoucí Rekondičního centra VŠTJ Medicina, kde o pacienty s osteoporózou pečují.
„Mezi vhodné fyzické aktivity patří pilates, cvičení na míči, jóga, tai-či. Pro pohybově aktivnější doporučujeme běžky, nordic walking, cvičení zaměřené na posílení svalů trupu, ale i balanční cvičení, které je důležité pro udržení rovnováhy,“ dodává Bc. Nicola Dörnerová, instruktorka zdravotně orientovaných lekcí Rekondičního centra VŠTJ Medicina, která sestavuje speciální cviky pro prevenci i léčbu osteoporózy. „Zcela nevhodné jsou švihové a prudké pohyby (i třeba sekání kosou na zahradě), aktivity, kde hrozí pád (kontaktní sporty) a pohyby s otřesy (aerobik),“ dodává Bc. Dörnerová.
„Volba konkrétní fyzické aktivity ale také závisí na celkovém zdravotním stavu jedince, zejména ve vyšším věku. V praxi je mnohdy velmi těžké motivovat k pravidelnému cvičení, zejména starší lidi. Obavy a předsudky vůči fyzickému cvičení často pramení už z jejich mládí. Je proto vhodné vést k pohybu a dostatečné fyzické aktivitě zejména mladší generaci. Včasná edukace a popularizace pohybové aktivity vede ke snížení incidence osteoporózy v pozdějším věku,“ uzavírá Mgr. Trajkova.
Zdroj: AMI Communications

31.5.2017Zákaz kouření přinese pokles infarktů i vyšší náklady pro hospody

Zákaz kouření v restauracích a dalších veřejných prostorách, který začne ve středu, přinese pokles počtu infarktů i vyšší náklady pro hospodské.
Infarktů podle odborníků možná ubude už v řádu týdnů. V posledních týdnech přibývalo zájemců o léčbu závislosti na kouření. Hospodské ale kvůli přípravě na zákaz čekají desetitisícové výdaje. Za porušení zákazu pak hrozí pokuty, pro fyzické osoby hned od středy a pro hospody a restaurace za 90 dní.
Od 31. května bude platit takzvaný protikuřácký zákon. Zakazuje kouření ve veřejných uzavřených prostorách. Předzahrádky restaurací, pokud na nich má být kouření povoleno, musí být podle ministra zdravotnictví Miloslava Ludvíka (ČSSD) označeny jako prostor pro kouření. Zakázané bude také třeba kouření na venkovních dětských hřištích. Opět bude zakázané i na zastávkách MHD, nyní se nesmí kouřit jen pod přístřešky. Nadále budou moci fungovat kuřárny. Zákon nově upravuje také prodej alkoholu.
Pro kuřáky platí za porušení zákazu už od středy pokuta až 5000 Kč. Provozovatelům prostor, kterých se zákaz týká, hrozí až dvoumilionová pokuta a zákaz činnosti na dva roky. Sankce budou ale moci dostat na rozdíl od fyzických osob až za 90 dní od účinnosti zákona. Tento čas mají na upravení prostor. Zákon například ukládá, že všechny prostory dotčené zákazem musí být u vchodu označeny značkou „zákaz kouření“.
Například radnice Prahy 1 posílí od středečního zákazu kouření kontroly v restauracích a barech. Omezí se ale zpočátku na varování provozovatelů. Ostatní městské části, které oslovila, posílení kontrol zatím neplánují a spolehnou se na práci strážníků a dalších institucí. Pražští strážníci však nechystají kvůli zákazu kouření speciální kontrolní akce.
Příprava na zákaz kouření může restaurace a hospody vyjít na desetitisíce korun. Řada z nich bude chtít pro hosty před restaurací umístit popelníky, případně postavit přístřešky a provizorní kuřárny. Cena za zábor prostranství se pak může vyšplhat na deset korun za čtvereční metr na den, což ročně představuje tisíce korun. Řekl Zbyněk Švec, zakladatel společnosti ASW Systems dodávající technologie do restaurací.
Podle prezidenta Asociace hotelů a restaurací (AHR) Václava Stárka provozovatelům vadí rozdílný přístup obcí i městských částí k podmínkám pro vznik kuřáckých koutků před provozovnami. Třeba Praha 6 restaurace vyzvala, aby si před dveře popelníky postavily jen, když u nich budou samy udržovat pořádek. Praha 1 původně slibovala umístění popelníků zdarma, ale nyní za ně požaduje poplatky. Asociace proto vyzvala obce, aby restauracím vycházely vstříc, a snažily se tak zabránit vzniku zbytečného nepořádku.
Pražský magistrát spolu s Prahou 1 se včera zapojily do kampaně Nadačního fondu Čisté město týkající se nedopalků. Po centru města se budou v dalších dnech pohybovat týmy ve žlutých tričkách s logem kampaně, které budou upozorňovat kuřáky, aby nedopalky nezahazovali. Součástí bude i letáková kampaň a rozdávání mobilních popelníků. Zapojí se postupně i další městské části. Podle asociace restaurací ale obce problém neodstraní, když nepovolí umístění popelníků před hospodami.
Zákaz kouření přinese kromě nových povinností pro hospodské podle odborníků snížení počtu infarktů. Pokles by mohl nastat v řádu týdnů především mezi lidmi do 60 let. Novinářům to řekla odbornice na odvykání kouření Eva Králíková. Pokles očekává v řádu procent, některé studie ze zemí, kde platí obdobný zákaz, podle ní uvádějí i 17procentní snížení. Pokud by v Česku nastal pokles o 15 procent, uniklo by infarktu asi 5500 lidí. Podle Králíkové by tak zároveň klesly zhruba o půl miliardy náklady na hospitalizace. Pokles výskytu rakoviny plic či chronické obstrukční plicní nemoci se projeví zřejmě až za delší dobu.
Podle odborníků kouří v Česku asi čtvrtina populace a na plicní nemoci ročně zemře přes 10.000 lidí. Spotřeba cigaret v Česku v roce 2015 podle údajů Českého statistického úřadu meziročně stoupla o 3,1 procenta. Jeden obyvatel tak v průměru vykouřil 2010 cigaret, tedy asi 100 krabiček. Data za loňský rok zatím nebyla k dispozici.
Vedle kouření zmíněný zákon nově upravuje prodej alkoholu. Už dřívější legislativa zakazuje prodávat alkohol lidem zjevně podnapilým nebo zdrogovaným. Nově má prodejce povinnost takového člověka vyzvat, aby z provozovny odešel, a dotyčný musí výzvu poslechnout.
Zdroj: ČTK

29.5.2017Nemocnice na Homolce opět obhájila mezinárodní akreditaci kvality

Pražská Nemocnice Na Homolce popáté získala mezinárodní akreditaci kvality péče JCI (Joint Commission International). Informaci sdělila mluvčí Martina Dostálová.
Titul se uděluje na tři roky a nemocnice ho poprvé obdržela v roce 2005. V Česku má tento certifikát ještě Fakultní nemocnice v Ostravě a pražský Ústav hematologie a krevní transfúze.
Dodržování standardů kvalitní a bezpečné zdravotní péče zjišťovali inspektoři JCI v Nemocnici Na Homolce minulý týden. „Těší mě, že jsme tento náročný úkol zvládli a akreditaci obhájili. Standardy JCI mají přes 1200 skórovaných indikátorů kvality a my jsme museli být připraveni na přísnou kontrolu všech,“ uvedl ředitel nemocnice Ivan Oliva.
Mezinárodní tým inspektorů JCI se letos v nemocnici zaměřil na průchod pacienta nemocnicí od příjmu přes jeho překlad až po propuštění. V souvislosti s tím se zajímal o potenciální rizika pro pacienta, o připravenost nemocnice na případnou evakuaci a o kvalifikaci zdravotníků. Vedle toho inspektoři sledovali i práci vybraných lékařů a sester.
Podle Dostálové je ale získaná akreditace JCI zárukou toho, že nemocnice sleduje řadu aspektů, mezi nimi i to, zda jsou respektována práva pacientů a jejich blízkých, zda nemohou být zaměněni pacienti nebo údaje ve zdravotnické dokumentaci, zda se dbá na prevenci a kontrolu nemocničních infekcí, zda jsou dodržována pravidla skladování a podávání léčiv a nakládání s odpady nebo zda jsou zaměstnanci průběžně vzděláváni.
Zdroj: ČTK

29.5.2017Čeští vědci přišli na způsob výroby účinnějších antibiotik

Vědci z výzkumného centra Biocev objevili nový způsob výroby antibiotik, která by měla mít několikanásobně vyšší účinek. Některá by měla dobře zabírat například i proti malárii.
Nové látky si nechali patentovat a zahájili rozsáhlé testování. K medicínsky použitelnému léčivu bude ale potřeba ještě mnoho let práce. Sdělila to Eva Jurková z Akademie věd ČR. „Podstata přípravy nových antibiotik, nazvaných CELIN a ODCELIN, spočívá v nepřírodní kombinaci CELesticetinu a LINkomycinu, dvou přírodních látek - linkosamidů, známých už od 60. let,“ uvedl vedoucí laboratoře Struktura a funkce přírodních látek Jiří Janata. Kombinovat linkomycin s málo aktivním celesticetinem podle něj dosud nikoho nenapadlo. Chemicky je to velmi komplikované a po desetiletí chyběly vědcům potřebné znalosti.
Čeští vědci věří, že mohou mikroby naprogramovat tak, aby tato nová léčiva přímo vyráběly. Plánují zkombinovat geny pro linkomycin a celesticetin do jediného produkčního organismu. Janatův tým deset let studoval, jakým způsobem vznikají v mikroorganismech přírodní linkosamidy. To vědcům umožnilo najít správnou kombinaci přírodních stavebních kamenů a vytvořit antibiotika bez použití chemických procesů.
„Tímto krokem jsme napodobili, nebo dokonce i předběhli přírodu, kde obdobným způsobem evoluce přírodních antibiotik skutečně probíhá. Domníváme se, že námi připravené nové látky v přírodě existují, jenom je zatím nikdo neobjevil,“ uvedl člen vědeckého týmu Zdeněk Kameník.
Pro komerční využití bude rozhodující, zda se podaří připravit mikroorganismy přímo produkující účinné látky. Často to bývají desítky let práce. Délka procesu od základního výzkumu k použitelnému léčivu je 20 až 30 let. S naším objevem jsme přibližně v polovině této cesty,“ dodal Janata.
Zdroj: ČTK

16.5.2017Léčba chronických ran amniovou membránou má výborné výsledky

Hojení chronických ran například z bércových vředů a proleženin výrazně napomáhá léčba pomocí amniové membrány získané z placenty.
Léčba je úspěšná až u 90 procent pacientů. Prokázal to pilotní projekt, který od února provádí výzkumný tým Národního centra tkání a buněk v Léčebně dlouhodobě nemocných (LDN) v Humpolci na Pelhřimovsku.Oznámila to Elen Šťastná ze společnosti PrimeCell Therapeutics, pod kterou Národní centrum tkání a buněk patří.
„Aplikace amniové membrány urychlila proces hojení a obnova kožního krytu probíhala bez viditelných známek jizvení,“ řekla Šťastná. Pilotní projekt se týkal téměř 20 pacientů, úspěšnost léčby se prokázala u 60 až 90 procent z nich. „Čísla odpovídají datům ze zahraničí, teď pokračujeme s dalšími pacienty,“ uvedla Šťastná.
Další vývoj bude podle ní spočívat hlavně ve výběru vhodného nosiče a způsobu balení léčiva tak, aby byla jeho aplikace jednoduchá, rychlá, pro pacienty přívětivá a zároveň zůstala zachována účinnost výsledného produktu. Národní centrum tkání a buněk zahájilo také proces patentování a ochrany přípravku.
Amniová membrána se dosud využívala jen v očním lékařství, například při poleptání oka. Membránu odborníci získávají z placent, které matky po porodu věnují na léčebné účely. Tuto zatím jinak drahou léčbu chronických ran pomocí amniové memrány umožnil pacientům humpolecké LDN dar Nadačního fondu regenerativní medicíny. Získaných 300.000 korun pokrylo náklady na léčbu až 15 pacientů, jejichž rána nevykazovala známky hojení déle než devět týdnů.
Hojení chronické rány je obtížné a zdlouhavé. Dotýká se nejen pacienta a jeho blízkých, ale zasahuje i celou společnost, protože léčba je nákladná. Národní centrum tkání a buněk odhaduje, že jen v ČR je až 200.000 pacientů postižených tímto onemocněním a náklady na jejich léčbu včetně dopadů socioekonomických činí řádově až miliardy korun ročně. Vyvíjený produkt umožní rychlejší zhojení rány včetně plnohodnotné obnovy kožního krytu a rychlejší návrat pacienta do společnosti.
Národní centrum tkání a buněk je inovativní biotechnologická společnost, zdravotnické zařízení, výrobce léčiv moderní terapie a tkáňové zařízení. Čtvrtinu akcií této firmy drží ministerstvo zdravotnictví, zbývající patří privátní firmě PrimeCell Therapeutics.
Zdroj: ČTK

28.4.2017Aplikace WC kompas. Ulehčí hledání dostupných toalet

Časté a akutní návštěvy toalet jsou životní realitou řady pacientů s nespecifickými střevními záněty (IBD). Pomůže jim aplikace WC kompas.
Lidem s Crohnovou chorobou či ulcerózní kolitidou diagnóza významně ovlivňuje kvalitu života a způsobuje značná omezení. Jedním z nich je nutnost najít nejbližší toaletu prakticky kdykoliv a kdekoliv. Bohužel těch veřejných je nedostatek. Proto organizace Pacienti IBD vyvinula mobilní aplikaci WC kompas. Na základě GPS polohy vyhledá nejbližší dostupnou toaletu a pomůže tak nemocným i zdravým lidem rychle a důstojně vyřešit základní lidskou potřebu.
K vytvoření aplikace s online mapou dostupných toalet přivedly organizaci Pacienti IBD jejich každodenní zkušenosti. „Každý z nás se někdy ocitl v situaci, kdy na veřejnosti nutně potřeboval vyhledat toaletu. Zdravému člověku se to přihodí jednou za čas, ale pacienti s chronickými střevními obtížemi čelí této nepříjemnosti mnohem častěji, někteří i několikrát denně,“ vysvětluje pozadí vzniku aplikace WC kompas Lucie Laštíková, manažerka komunikace organizace Pacienti IBD. „I když online mapa toalet v mobilní i desktopové verzi nejvíce ulehčí každodenní pohyb po městě právě lidem s idiopatickými střevními záněty, využít ji může úplně každý. Například lidé se zdravotním postižením, maminky s dětmi či senioři,” dodává. Každý uživatel může sám přispět tím, že navrhne novou toaletu a stávající síť tak rozšíří, nebo ohodnotí ty, jež jsou v mapě zaneseny. Aplikace je zdarma dostupná pro chytré telefony v Google Play i App Store. Česká města se loni zapojila do zpřístupňování toalet
S online mapou a aplikací WC kompas je propojený i projekt WC karta, který vznikl v roce 2014. WC karty umožňují jejich držitelům požádat o zpřístupnění neveřejné toalety v případě akutní zdravotní komplikace či požádat o přednost ve frontě na toaletu veřejnou. Zažádat o ni mohou na základě lékařského potvrzení všichni pacienti s diagnózou chronického onemocnění střev, stomici, celiaci a lidé po operacích střev. Od počátku projektu jich Pacienti IBD vydali již 900.
V rámci projektu WC kompas Pacienti IBD v loňském roce oslovili celkem 94 měst a městských částí s žádostí o spolupráci. Cílem bylo otevřít toalety a zajistit pro pacienty vstup na městské toalety zdarma. Zapojilo se dohromady 23 měst a městských částí, přičemž 17 z nich zpřístupnilo toalety držitelům WC karet zdarma. Toalety pro veřejnost otevřela například i městská část Praha 7. „Jsme rádi, že jsme se mohli zapojit do projektu WC karet a pomoci tak pacientům s chronickým onemocněním střev zlepšit životní situaci a přispět tak k většímu pocitu jistoty při běžných pochůzkách po městě,“ říká Jan Čižinský, starosta MČ Praha 7.
Souběžně s městy Pacienti IBD také informovali 4 000 zdravotnických zařízení s ordinacemi praktických lékařů pro děti i dospělé a také gastroenterologické ambulance, aby mezi svými pacienty rozšířili povědomí o možnosti získat WC kartu, a tím i snadnější přístup k toaletám.
Co je příčinou IBD? Idiopatické střevní záněty (tzv. IBD – Inflammatory Bowel Diseases), mezi něž patří Crohnova choroba a ulcerózní kolitida, jsou chronická imunitně podmíněná onemocnění, která postihují různé části trávicí trubice. Za posledních 20 let se počet pacientů s těmito onemocněními zdvojnásobil. V České republice je přes 42 000 pacientů s chronickými střevními záněty, přičemž ročně si diagnózu Crohnova choroba nebo ulcerózní kolitida vyslechne od lékaře zhruba 1 300 Čechů. „Příčina dosud nebyla jednoznačně objasněna. Zatím se shodneme pouze na tom, že vznik nemoci souvisí s chybnou reakcí imunitního systému na bakterie osidlující trávicí trakt. Rozvinout se může vlivem dědičnosti, ale i špatného životního stylu – včetně stresu a stravovacích návyků,“ vysvětluje gastroenteroložka MUDr. Petra Matějková, Ph.D., z pražského Sanatoria sv. Anny. Crohnova choroba i ulcerózní kolitida zpravidla propukají v mladém, produktivním věku a nejčastěji se projevují úpornými průjmy, bolestmi břicha, krví nebo hlenem ve stolici, hubnutím a vyčerpáním.
Mezi standardní léčbu v České republice patří podávání tzv. aminsalicylátů. Při nedostatečném účinku těchto léků či vysoké aktivitě nemoci se podávají kortikosteroidy, imunosupresiva a u nejtěžších případů se aplikuje velmi účinná biologická léčba.
IBD omezuje při práci téměř polovinu pacientů „I když onemocnění umíme správnou a včasnou léčbou zmírnit, nejde zcela vyléčit. Nemocným proto kompletně změní život, přímo ovlivňuje jejich pracovní možnosti a soukromí. Představuje velký nápor na psychiku,“ doplňuje Matějková. To potvrzují i výsledky nového průzkumu Život s IBD organizace Pacienti IBD . Podle průzkumu téměř 67 % pacientů trápí nejčastěji únava a slabost, 61 % průjmové stolice a 52 % trpí bolestmi břicha. Vyrážky se objevují zhruba u 21 % nemocných. Průzkum také ukazuje, že onemocnění omezuje při práci až 44 % pacientů, 39 % z nich muselo své nemoci dokonce přizpůsobit výběr zaměstnání. 46 % dotázaných v posledním roce zameškalo v práci z důvodu svého onemocnění 1 až 20 pracovních dní.
Zdroj: ČTK

28.4.2017Farmaceutickou továrnu v Jevanech koupil indický Serum Institute

Indická farmaceutická společnost Serum Institute, která je největší výrobce vakcín na světě, koupila nefunkční továrnu v Jevanech u Prahy. V budoucnu chce firma v areálu vyrábět vakcíny proti obrně.
Za nemovitost zaplatí Serum Institute americké společnosti Nanotherapeutics 72 milionů eur (přes 1,9 miliardy Kč). Na dalších 30 až 40 milionů eur vyjde investice do nového provozu, uvedl server Info.cz. Koupě továrny v Jevanech je teprve druhou zahraniční investicí Serum Institute od roku 2012, kdy indická farmaceutická firma koupila továrnu v Holandsku. „Tato akvizice zvýší naši produkci injekčních vakcín proti obrně čtyřnásobně až na 200 milionů dávek v roce 2019. Tím se dostaneme do čela producentů injekčních vakcín proti obrně na celém světě,“ řekl výkonný ředitel firmy Serum Institute Adar C. Poonawalla.
Společnost podle něj již uhradila 45 milionů eur. Zbytek transakce je splatný v příštím roce. Nyní nefunkční továrnu v jevanské části Bohumil postavila státní firma Sevac, která tam chtěla zpracovávat krevní plazmu. Dokončení areálu se ale stále prodlužovalo a také prodražovalo, takže si továrna na konci 90. let vysloužila přezdívku Bílý Temelín. Na rozdíl od jaderné elektrárny Temelína ale továrna na krevní plazmu přes investici za víc než 750 milionů korun nic nevyrobila.
Zdroj: EURO

21.4.2017Zdravotním sestrám zřejmě bude stačit nižší vzdělání než nyní

Zdravotní sestry zřejmě nebudou potřebovat vysokoškolské vzdělání, bude jim stačit střední zdravotnická škola a rok vyšší odborné školy.
Změnu předpokládá novela zákona o nelékařských povoláních, kterou schválila Sněmovna. Poslanci chtějí v zákoně zakotvit rovněž podmínky pro povolání terapeuta a specialisty tradiční čínské medicíny. Normu ještě musejí posoudit senátoři a podepsat prezident.
Změna ve vzdělávání sester by měla nastat od září. Bude se týkat zájemců o profesi, kteří zahájí studium, i těch, kteří už studují. Model zvaný 4+1 má nahradit dosavadní systém, kdy sestra musí po střední škole projít ještě tříletým bakalářským studiem.
Předloha by měla podle důvodové zprávy stabilizovat a zkvalitnit systém kvalifikačního vzdělávání zejména ošetřovatelských profesí všeobecné, dětské a praktické sestry. Podle ministra Miloslava Ludvíka (ČSSD) by díky změně mohl vzrůst počet všeobecných a dětských sester, kterých je nedostatek. K cílům normy patří i snazší návrat zdravotnických pracovníků, kteří byli dlouhodoběji mimo obor, zpět do zdravotnictví.
Pro předlohu hlasovalo 140 ze 157 přítomných poslanců. Proti byl jeden.
Uzákonění rozsahu vzdělání pro poskytovatele čínské medicíny prosadil předseda zdravotnického výboru Rostislav Vyzula (ANO). Poukazuje na to, že v současnosti jejich vzdělání a rozsah a kvalitu nabízené péče není možné nijak ověřit. Podobně se do normy dostaly podle požadavku Davida Kasala (ANO) behaviorální analytici, jejich asistenti a technici. Obor souvisí s terapií pro lidi s poruchou autistického spektra.
Vládní znění novely naopak škrtá ze zákona arteterapii. Jitka Chalánková (TOP 09) ani Marek Benda (ODS) neuspěli s pozměňovacími návrhy na zachování podmínek odborné způsobilosti pro její poskytování. Ministerstvo zdravotnictví ve zdůvodnění vypuštění arteterapie mimo jiné uvedlo, že od doby, co byla profese do zákona zakotvena, nezískal způsobilost k výkonu tohoto povolání ani jeden arteterapeut.
Na návrh zdravotnického výboru se mají zpřísnit podmínky pro nastupující zdravotnické záchranáře. Před nástupem do výjezdní skupiny by museli absolvovat roční praxi na anesteziologicko-resuscitačním úseku, na úseku intenzivní péče nebo úseku akutního příjmu. Podle dalšího schváleného návrhu by se porodní asistentky nesměly starat o kojence, tedy o děti od 29. dne po narození. Poslanci poukazují na to, že se jedná o práci pro dětské sestry.
Vládní norma taky zruší povinnost doplnit si vysokoškolské vzdělání pro ty, kteří desítky let ve zdravotnictví pracují. Zanikne rovněž kreditní systém, který sloužil ke kontrole celoživotního vzdělávání a podle ministerstva zdravotnictví neplnil dostatečně motivační roli ani nebyl dostatečně efektivní.
Zdroj: ČTK

15.4.2017V ústavu loni udělali 79 transplantací kostní dřeně, dosud nejvíc

Ústav hematologie a krevní transfuze (ÚHKT) loni udělal 79 transplantací kostní dřeně, což je nejvíce od roku 1986, kdy se kostní dřeň v ÚHKT transplantuje. Za celou dobu má na kontě 1273 transplantací kostní dřeně.
U příležitosti výročí 65 let od založení ÚHKT a 30 let od první úspěšné transplantace kostní dřeně to řekli zástupci ústavu, který je největším hematologickým centrem v Česku. Kostní dřeň transplantují lékaři i v nemocnicích v pražském Motole, Plzni, Hradci Králové, Olomouci a Brně. Celkově bylo v letech 1986 až 2015 uděláno 11.339 transplantací kostní dřeně. Zhruba ve dvou třetinách šlo o takzvané autologní transplantace, kdy je dárcem sám pacient. Ve zbývající třetině to byly transplantace od dárců, takzvané alogenní, kterých se nejvíce dělá právě v ÚHKT.
V ústavu je od roku 2014 program transplantací dřeně od příbuzných dárců, kteří jsou s pacientem napůl shodní v určitých genetických znacích. Ty jsou pro úspěch transplantace rozhodující, dříve byla požadována shoda aspoň osmi z deseti znaků. Napůl shodní bývají rodiče, děti a někteří sourozenci nemocného. Podle ředitele ÚHKT Petra Cetkovského bylo takových transplantací do konce loňského roku uděláno 35.
Program nabízí léčbu i pro pacienty, kteří vhodného dárce neměli. „Nová technika nám umožňuje nalézt dárce prakticky pro každého pacienta a umožní nám transplantaci i lépe načasovat,“ řekl lékař transplantační jednotky Jan Vydra. Podle něj je možné transplantaci zorganizovat během dvou až tří týdnů. „Můžeme tak transplantaci poskytnout všem, u kterých si myslíme, že jim pomůže,“ dodal.
„Tyto haploidentické transplantace začínají tvořit téměř polovinu našich dárců v porovnání s dárci nepříbuznými a očekáváme, že to procento se bude nadále zvyšovat. Takže je možné, že potřeba nepříbuzných dárců se bude postupně snižovat,“ uvedl vedoucí lékař transplantační jednotky ÚHKT Antonín Vítek.
Vhodný nepříbuzný dárce se vyhledává především v českých nebo mezinárodních registrech dárců. Podle Vítka je v registrech celosvětově asi 28 milionů dárců. ÚHKT nejčastěji získává dárce z Německa (asi v 58 procentech), poté z ČR (asi 19 procent).
ÚHKT byl založen 1. ledna 1952 jako jeden z výzkumných ústavů ministerstva zdravotnictví. Výsledky výzkumu, který se zaměřoval na transfuze, přípravu náhražek krevní plazmy a protišokových roztoků, měly sloužit především k omezení počtu obětí při válečných konfliktech. V dalších letech bylo vybudováno klinické oddělení a jednotka intenzivní péče.
Zdroj: ČTK

7.4.2017Osmdesátiny slaví onkolog Pavel Klener

Profesor Pavel Klener, který se narodil 9. dubna 1937, je uznávaný onkolog a hematolog, patří k českým průkopníkům chemoterapie. Byl také prvním polistopadovým ministrem zdravotnictví ve vládě "národního porozumění".
Narodil se v Bratislavě a v roce 1961 promoval na Fakultě všeobecného lékařství Univerzity Karlovy. V 60. letech studoval hematologii také v Paříži, od 70. let se systematicky věnuje protinádorové chemoterapii. Jako lékař začínal na II. interní klinice Fakulty všeobecného lékařství UK v Praze. Později se stal přednostou Onkologické kliniky tamtéž. V letech 1994 až 2006 působil jako prorektor pro vědu na Univerzitě Karlově (UK). Od března 2002 do listopadu 2007 vedl Ústav hematologie a krevní transfuze, odvolán byl kvůli nesouhlasu s jeho sloučením s Všeobecnou fakultní nemocnicí. Působí jako profesor na 1. Lékařské fakultě UK.
Kromě lékařské praxe a vědecké odborné činnosti se Klener angažoval od 90. let také v politice. Jako kandidát Občanského fóra byl od prosince 1989 do června 1990 ministrem zdravotnictví. Na dva roky také červnu 1990 zasedl do lavic České národní rady. Jako poslanec se podílel na tvorbě nového zákona o vědě a o Akademii věd ČR. V letech 1992 až 1995 byl členem Občanské demokratické aliance.
V roce 2006 kandidoval do Senátu za Stranu zelených v Praze 12, o dva roky později za KDU-ČSL v Praze 1, v roce 2009 do Evropského parlamentu jako nezávislý za KDU-ČSL a v roce 2010 do obecního zastupitelstva Prahy 1. V roce 2003 dostal od tehdejšího prezidenta Václava Klause Medaili Za zásluhy druhého stupně. V roce 2012 obdržel cenu Česká hlava za mimořádné vědecké výsledky.
Zdroj: ČTK

30.3.2017Von Behring - první nositel Nobelovy ceny za lékařství

Záškrt byl po staletí obávanou nemocí, na niž umíraly tisíce dětí. Smrtelnou přestal být díky bakteriologovi Emilovi von Behringovi, od jehož úmrtí uplyne 31. března 100 let.
Tento německý lékař, považovaný za jednoho ze zakladatelů imunologie, totiž objevil proti záškrtu sérum, jež působilo jako lék po propuknutí nemoci i jako ochranný prostředek. Za objevy na poli imunologie byla Behringovi v roce 1901 jako prvnímu v historii udělena Nobelova cena za lékařství a fyziologii.
Behring se narodil 15. března 1854 v německé obci Hansdorf (dnes polské Lawice) v chudé učitelské rodině. Kvůli nedostatku financí vystudoval jako stipendista medicínu na akademii vojenského lékařství v Berlíně, poté ale musel pět let zůstat u armády. Armádou byl vyslán do Polska, kde se zabýval výzkumem různých infekcí a na počátku 80. let 19. století studoval účinky jodoformu, dezinfekčního prostředku, na bakterie a jejich toxiny. Armádu jeho výzkumy zaujaly a von Behring byl odeslán do Bonnu k slavnému profesorovi Karlu Binzovi, který byl v té době jedním z nejlepších farmakologů.
V roce 1888 byl povolán do Berlína a nastoupil do Hygienického ústavu, kde několik let pracoval pod vedením Roberta Kocha, objevitele bacilu tuberkulózy. Kocha následoval i do Institutu pro výzkum infekčních nemocí, kde se sešli s další legendou, zakladatelem moderní chemoterapie, německým lékařem a bakteriologem Paulem Ehrlichem. V roce 1894 byl von Behring jmenován profesorem hygieny na univerzitě v Halle a následující rok odešel na stejnou pozici na lékařskou fakultu univerzity v německém Marburgu, kde působil po zbytek života.
Bacil záškrtu a jím produkovaný jed byl znám zásluhou jeho krajana a kolegy Friedricha Loefflera již od roku 1884. Na svůj největší objev přišel von Behring během studia imunity zvířat proti záškrtu a tetanu. Objevil úkaz, že v krvi koní se proti záškrtu vyvine v krvi antitoxin. Očkoval tak stále větší dávky toxinu do krve pokusných koní a získal tak sérum proti záškrtu.
S japonským kolegou Šibasaburem Kitasatem publikoval nejprve článek o vzniku imunity při onemocnění záškrtem a o protitetanové imunitě u zvířat a poté již popsal léčbu záškrtu pomocí krevního séra. Obávaná nemoc, hubící po staletí tisíce dětí, přestala být smrtelnou hrozbou, a to tím spíše, že Behringovo protizáškrtové sérum působilo nejen jako ochranný prostředek, nýbrž i jako léčivý prostředek po propuknutí nemoci.
Výsledky svého zkoumání poprvé předvedl v roce 1891 a následující rok již byla zahájena průmyslová výroba antitoxinů záškrtu. Úspěch mělo také podávání jeho séra proti tetanu u německých vojáků v první světové válce. V roce 1946 bylo zavedeno povinné očkování proti záškrtu a onemocnění téměř vymizelo.
V roce 1901 byl von Behring oceněn první Nobelovou cenou za fyziologii a medicínu a byl také povýšen do šlechtického stavu, Založil si také vlastní společnost na výzkum a výrobu vakcín a sér, jejíž následovnice funguje pod jménem CSL Behring dodnes.
Od roku 1896 ženatý von Behring měl šest synů. Zemřel 31. března 1917 v Marburgu, dva týdny po svých 63. narozeninách. Myšlenka preventivně lidi ochránit před infekčními nemocemi je stará přes tisíc let. Zrodila se pravděpodobně v Číně a vyšla z poznání, že osoby, které onemocněly černými neštovicemi a přežily zůstaly v následující epidemii před nákazou ochráněny.
První typ očkování přivezla do Evropy manželka britského vyslance v Istanbulu lady Mary Montaguová poté, co se v roce 1715 sama utkala s neštovicemi. Přemluvila krále Jiřího I., aby očkování vyzkoušel na vězních a posléze jim udělil milost. Později si anglický venkovský lékař Edward Jenner všiml, že dojičky, které se nakazily kravskými neštovicemi, byly odolné i vůči pravým neštovicím. Vyrobil účinné očkování a 14. května 1796 úspěšně provedl na malém chlapci první aplikaci.
Dalším průkopníkem v oblasti očkování byl francouzský vědec Louis Pasteur, který v roce 1885 úspěšně použil u mladého chlapce, kterého pokousal vzteklý pes, oslabený virus vztekliny jako očkovací látku. Další očkovací látky již přineslo 19. století.
Zdroj: ČTK

30.3.2017Vláda odmítla normu hnutí ANO k elektronizaci zdravotnictví

Nesouhlasné stanovisko vlády dostali zákonodárci k předloze skupiny poslanců hnutí ANO, jež by měla v praxi umožnit vedení zdravotnické dokumentace v elektronické podobě.
Vyplývá to z výsledků dnešního jednání vlády. Podle podkladů pro ministry měl kabinet poukázat zejména na finanční dopady normy na státní rozpočet i na provozovatele zdravotních služeb. Návrh zákona řeší nejakutnější legislativní nedostatky v elektronizaci zdravotnictví, stojí v důvodové zprávě. Nynější právní úprava podle autorů předlohy v čele s předsedou sněmovního zdravotnického výboru Rostislavem Vyzulou brání nasazení technologií, které by zkvalitnily péči o pacienty, snížily zdravotnickým pracovníkům administrativní zátěž a přinesly by taky úspory.
Norma by podle předkladatelů umožnila digitalizaci nynější zdravotnické dokumentace a výměnu dat. Zajistila by také minimální standardy zabezpečení zdravotnické dokumentace, která by byla vedena v elektronické podobě. Podle vládních legislativců však nepojímá elektronizaci zdravotnictví celkově.
„Obsahuje pouze dílčí úpravu spočívající ve vedení zdravotnické dokumentace v elektronické podobě, ovšem již neupravuje další, na to navazující otázky, například v souvislosti s likvidací listinné zdravotnické dokumentace převáděné do elektronické podoby,“ napsali v předběžném stanovisku.Návrhem samostatného zákona by také vzniklo Národní centrum elektronického zdravotnictví, jež by mělo na starosti zejména koordinaci činností v této oblasti a strategické materiály.
Předkladatelé chtějí, aby Sněmovna schválila normu zrychleně už v úvodním kole. Navzdory tomu je ale spíše nepravděpodobné, že by dolní komora stihla předlohu projednat do podzimních voleb.
Zdroj: ČTK

30.3.2017ÚOHS schválil fúzi na trhu laboratorních vyšetření

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) schválil prodej jednoho z největších tuzemských poskytovatelů laboratorních služeb AeskuLab a diagnostické skupiny Alpha Medical švýcarské firmě Unilabs.
Rozhodnutí je už pravomocné, řekl mluvčí úřadu Martin Švanda. Obě firmy dosud patřily do skupiny Mid Europa Partners. ÚOHS posuzoval oblast poskytování laboratorních služeb, zejména diagnostických laboratorních vyšetření. Mid Europa Partners, investor v oblasti soukromého kapitálu zaměřená na trhy střední a jihovýchodní Evropy, získala firmu Alpha Medical stejně jako AeskuLab Holding v roce 2012 od česko-slovenské investiční skupiny Penta.
Alpha Medical loni zdvojnásobila roční počet laboratorních vyšetření na zhruba 55 milionů testů. Firma rovněž navýšila počet zaměstnanců o zhruba 550 na více než 1550. AeskuLab Holding má 25 laboratoří, 80 odběrových míst a 1200 zaměstnanců. Skupina Aeskulab provádí ročně více než 21 milionů vyšetření. Podle údajů ve Sbírce listin hospodařil holding v roce 2013 s čistým ziskem 270 milionů korun.
Unilabs, kterou vlastní finanční skupina APAX, je celoevropský poskytovatel laboratorních služeb působící ve více než 12 zemích. Sídlo společnosti je v Ženevě.
Zdroj: ČTK

23.3.2017V Brně zkoumají vliv jógy na poruchy paměti starší generace

Mezinárodní centrum klinického výzkumu Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně zkoumá vliv jógy a meditace na poruchy paměti a demenci starší populace.
V tiskové zprávě to sdělila mluvčí nemocnice Petra Veselá. K výzkumu využívá 30 dobrovolníků, kteří v osmi týdnech absolvují meditační techniky, ale i různé testy. Podle lékařky Kateřiny Sheardové jóga pomáhá lidem zbavit se stresu a úzkosti, což jsou rizikové faktory demence.
Podle Sheardové má v ČR asi 330.000 seniorů nad 65 let, což je asi pětina, mírnou kognitivní poruchu, čili poruchu paměti nebo poznávacích funkcí. Takový člověk má s pamětí, soustředěním a orientací o něco větší potíže, než odpovídá jeho věku, ale nesplňuje kritéria pro diagnózu demence. „Dalších minimálně 150.000 lidí trpí demencí a velikost obou skupin neustále roste,“ uvedla Sheardová.
Proto výzkumníci hledají možnosti, jak oddálit nástup onemocnění a zmírnit jejich průběh. Jednou z metod je meditace. „Vybrali jsme 30 dobrovolníků z pacientů účastnících se naší studie o stárnutí mozku. Absolvují osmitýdenní program, který využívá techniky v mnohém shodné s klasickou jógou. Trénink vede zkušený instruktor,“ uvedla Sheardová, která vede brněnskou část studie o stárnutí mozku.
Podle ní účastníci také třikrát absolvují podrobné vyšetření zaměřené na kognitivní funkce, stres, úzkost a depresivitu a stav imunitního systému. „Poprvé před zahájením meditačního programu, druhé týden po jeho skončení a poslední půl roku po skončení,“ doplnila. Čekají je paměťové testy, testy pozornosti, na úzkost a depresivitu a vyplní dotazník s otázkami odhalujícími kvalitu jejich života. Ze vzorků krve odborníci analyzují jejich imunitních profil a z analýzy slin úroveň jejich stresu. „Jóga je prevencí proti mnoha nemocem. Pomáhá zbavit se stresu a úzkostí, což jsou rizikové faktory demence. Pomáhá i při léčbě mírných kognitnivních poruch a demence, protože mírní psychické příznaky a zabraňuje jejich rozvoji. Společně s tělesným pohybem má vliv na prevenci rozvoje poruch paměti,“ doplnila Sheardová.
Zdroj: Alzheimer centrum Průhonice

30.3.2017CzechMed: Většina nemocnic soutěží jen na cenu, má to rizika

Praha - Většina nemocnic při zadávání veřejných zakázek používá jako hlavní kritérium nejnižší cenu. Vyplývá to z průzkumu České asociace dodavatelů zdravotnických prostředků (CzechMed) mezi nákupčními nemocnic. Podle některých expertů může nejnižší vysoutěžená cena znamenat vysoké provozní či následné náklady, může také diskriminovat kvalitnější dodavatele. Uvedli to dnes na konferenci o kvalitě zakázek ve zdravotnictví.
Podle průzkumu CzechMed polovina nemocnic používá nejvýhodnější cenu jako jediné kritérium výběru dodavatele. Dalších 40 procent nemocnic přikládá ceně více než 70procentní váhu. Podle prezidenta CzechMed Miroslava Paláta přitom většina nemocnic může zadávat i podle jiných kritérií. "Nicméně stále panuje jakási obava, která v praxi bohužel přináší to, že cena tvoří rozhodující a často jediné kritérium při veřejném nakupování ve zdravotnictví," uvedl Palát. CzechMed v průzkum získal odpovědi od 35 nemocnic. Celkem bylo v ČR v roce 2015 podle údajů Ústavu zdravotnických informací a statistiky 155 nemocnic akutní péče.
Nemocnice zpravidla argumentují tím, že jejich hlavním úkolem je léčit pacienty a že nemají dostatek pracovníků, kteří by se zadáváním zakázek podle kvalitativních kritérií zabývali. "Je to pravda, soutěžit na cenu je pro zadavatele jednodušší," uvedl vedoucí oddělení veřejných zakázek Fakultní nemocnice Plzeň Matěj Novák. Podle brněnského nemocničního ombudsmana Martina Hájíčka často chybí vůle dělat zakázky jinak.
V případě výběrového řízení, kdy jediným kritériem výběru je cena, podle ředitele odboru přímo řízených organizací ministerstva zdravotnictví Jana Michálka je mnohem složitější kvalitně napsat zadávací dokumentaci. "Hrozí, že v případě nepřesně stanovených požadavků bude za nejlepší cenu nabídnuto zboží nebo služba, se kterou zadavatel nebude spokojen. Při úzce definovaných parametrech kvality zase hrozí, že bude soutěž napadena neúspěšným uchazečem a podmínky mohou být označeny jako diskriminační," uvedl Michálek. Problémy s kvalifikačními požadavky v zadávací dokumentací ministerstvo zdravotnictví řešilo například při tendru na provozovatele letecké záchranné služby, kde byla hlavním kritériem také nejnižší cena.
Maroš Holodňák ze společnosti KPMG řekl, že nejnižší cena nemusí znamenat nejnižší celkové náklady. Výdaje navíc si může vyžádat například školení zaměstnanců kvůli nákupu nové technologie, nutnost zaměstnat dalšího pracovníka, vysoké provozní náklady či náklady na servis. Nejnižší cena podle něj také nebere v potaz spolehlivost dodavatele. "Myslím si, že nejnižší cena je diskriminační. Firma, která je inovativní, nemůže být nejlevnější. Diskriminuji tím kohokoliv, kdo má trochu lepší řešení, kdo inovuje," poznamenal Holodňák.
Zdroj: ČTK

21.02.2017Vedení a vydávání zdravotnické dokumentace

Musí i čistě soukromé zařízení, které nemá smlouvu se zdravotními pojišťovnami, vést řádně pacientovu zdravotnickou dokumentaci? Kdy ji musí pacientovi vydat?
OTÁZKA TÝDNE:
Musí i čistě soukromé zařízení, které nemá smlouvu se zdravotními pojišťovnami, vést řádně pacientovu zdravotnickou dokumentaci? A musí ji pacientovi vydat, pokud chce změnit lékaře nebo by chtěl svůj případ zkonzultovat jinde?
ODPOVĚĎ:
Povinnost vést zdravotnickou dokumentaci pacienta je uložena každému poskytovateli zdravotních služeb bez ohledu na to, zda má, nebo nemá uzavřenu smlouvu se zdravotní pojišťovnou. Skutečnost, že nemá smlouvu uzavřenu, znamená pouze to, že nemůže poskytnuté zdravotní služby vykazovat k úhradě pacientově zdravotní pojišťovně a pacient si je tedy plně hradí. Každý poskytovatel zdravotních služeb ale musí disponovat oprávněním k poskytování zdravotních služeb (o udělení tohoto oprávnění rozhoduje příslušný krajský úřad) a musí dodržovat platné právní předpisy.
Pro oblast zdravotnictví je jedním ze základních právních předpisů zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách). V něm je mj. řešena i problematika zdravotnické dokumentace včetně jejího vedení, nakládání s ní, nahlížení do dokumentace a pořizování výpisů, opisů a kopií z ní. Přesná specifikace obsahu zdravotnické dokumentace jako takové a náležitostí jejího vedení včetně dob uchovávání je pak předmětem vyhlášky č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci. Současně lze doplnit, že příslušný správní orgán může dokonce pozastavit nebo odejmout oprávnění k poskytování zdravotních služeb, jestliže poskytovatel zdravotních služeb nevede zdravotnickou dokumentaci nebo ji vede v rozporu se zákonem o zdravotních službách nebo jiným právním předpisem.
Podle zákona o zdravotních službách je každý lékař povinen předat vždy zprávu o poskytnutých zdravotních službách registrujícímu praktickému lékaři pacienta (to se řeší většinou tím, že příslušnou zprávu dostane pacient a sám ji má předat dál). Je ale také povinen předat jinému lékaři potřebné informace o zdravotním stavu pacienta, které jsou nezbytné k zajištění návaznosti zdravotních služeb. Rovněž je povinen zajistit, aby jinému lékaři nebo jinému zdravotnickému pracovníkovi, od nichž si pacient vyžádal konzultační služby, byly zpřístupněny informace vedené o zdravotním stavu pacienta ve zdravotnické dokumentaci, které jsou pro poskytnutí konzultačních služeb nezbytně nutné.
Ať už v rámci přechodu k jinému lékaři nebo pro potřeby konzultace u jiného odborníka tedy musí být předány potřebné informace – pacient ovšem neobdrží zdravotnickou dokumentaci jako takovou. Má však plné právo nahlížet do své zdravotnické dokumentace, a pokud si z ní nepořídí výpis či kopie sám, může o ně požádat daného poskytovatele zdravotních služeb. Ten mu pak musí výpis nebo kopii pořídit do 30 dnů od obdržení žádosti. Poskytovatel zdravotních služeb má právo za to požadovat úhradu, ale jen ve výši, která nesmí přesáhnout náklady spojené s pořízením výpisu nebo náklady vynaložené na pořízení kopie zdravotnické dokumentace. Ceník musí být umístěn na místě veřejně přístupném pacientům.
Pokud má pacient s nesmluvním poskytovatelem zdravotních služeb problémy popsané v dotazu, měl by se obrátit na jeho vlastníka, případně na zřizovatele.
Zdroj: ČTK

20.02.2017Tripartita se bude zabývat personální situací ve zdravotnictví

Počet pracovních úvazků lékařů v Česku v posledních letech roste, naopak ubývá úvazků zdravotních sester.
Lékaři přibývají především v akutní péči, ale ubývají v následné lůžkové péči, kde jsou celkově nižší mzdy a platy. Zdravotní sestry naopak odcházejí z lůžkové péče do ambulancí, mezi roky 2010 a 2015 ubylo v akutní lůžkové péči 1530 úvazků a v ostatní lůžkové péči dalších 478 úvazků sester. Vyplývá to z materiálu, který připravil Ústav zdravotnických údajů a statistiky (ÚZIS) a který v pondělí projedná tripartita.
Zatímco v roce 2010 bylo v českém zdravotnictví 38.653 úvazků lékařů a 6993 úvazků stomatologů, o pět let později už to bylo o 2637, respektive o 584 úvazků více. U sester je opačný trend, v roce 2010 statistici evidovali 83.967 úvazků, o pět let později už to bylo o 1279 úvazků zdravotních sester méně. Celkově bylo v roce 2015 ve zdravotnictví 211.909 úvazků zdravotnických pracovníků. Počet úvazků nevypovídá přesně o počtech pracovníků. Například někteří lékaři totiž pracují na zkrácené úvazky nebo mají částečné úvazky na více pracovištích. Dohromady mohou mít lékaři na více pracovištích až 1,2 úvazku.
Podle ÚZIS i ministerstva zdravotnictví v Česku zřejmě není nedostatek lékařů, ale mnozí z nich nechtějí pracovat v malých obcích. „Problém zřejmě netkví v nedostatku lékařů jako takovém, ale spíše v jejich nerovnoměrném rozložení v rámci území ČR, kdy se nedostatek projevuje zejména v menších obcích,“ napsala mluvčí ministerstva Štěpánka Čechová.
Zdroj: ČTK