Řešení a službyZDRAVOTNÍ APLIKACE


Laboratoře

Vysoce specializovaný, více jak dvacet let vyvíjený modul zabezpečující především komplexní činnost mikrobiologických laboratoří, imunologie, virologie a sérologie jak v nemocničních zařízeních, tak ve specializovaných zdravotnických a hygienických ústavech. Systém Laboratoře zabezpečuje vlastní příjem vzorků, následné analýzy, testování, generování výsledků či účtů. Vyniká vysokou rychlostí a nadstandartní odezvou celé aplikace. Dále vyniká jeho uživatelská logičnost a práce nad vytěžováním dat a orientace dat především na vlastní praxi lékařů.

více informací naleznete zde


Objednávkový systém lékařských prostředků

Aplikace umožňující objednávání lékových přípravků a zdravotnického materiálu v rámci nemocnice. Možnost nastavit režim schvalování objednávky vedoucím, intuitivní ovládání, emailové notifikace, účinné propojení a datová integrace s účetním systémem nemocnice, správa číselníků, oblíbené položky pro jednotlivá oddělení zdravotnického zařízení.


Správa lůžek

Sledování a změny obsazenosti lůžek s intuitivním ovládáním.

Aplikace umožňuje sledovat aktuální stav obsazenosti lůžek, příjem pacienta, překlad pacienta v rámci oddělení (např. propustky, čekání na odchod), odchod pacienta. Je zde možnost vytvořit různé sekce v rámci oddělení (např. JIP, oddělení A, oddělení B, pacient na propustce) a různé příznaky u pacientů (pacient bude zítra propuštěn). Podpora pro práci z několika míst naráz.


Pozitronová emisní tomografie

Pozitronová emisní tomografie – řídící systém pro danou medicinskou problematiku.

Zahrnuje také plný DICOM (kompatibilní serverový uzel s vysokou dostupností), která je zajištěna v případě zhroucení modulu rychlým zotavení přez NAS ukládání.


Správa a archivace digitálních obrazových dat

Submodulární PACS systém a integrační vrstva dcmMIT. Založeno na extenzivně testované open-source platformě dcm4chee. Speciální vrstva dcmMIT (DICOM Management and Integration Toolkit) umožňující těsnou integraci s ostatními nemocničními subsystémy.

Aplikace nabízí vysoký stupeň modularity, rozšiřitelnosti a customizace – a to jak v oblasti kapacity, tak v oblasti integrace. Rozhraní s ostatními systémy je možno realizovat na bázi moderních standardů pro integraci v medicíně – HL7, IHE - nebo pomocí proprietárních komunikačních interfaces snadno implementovatelných v integrační vrstvě dcmMIT.


Komunikace

Systém pro prezentaci lékařských dat v nemocničním zařízení ve vybraném webovém prohlížeči. Vyvinutý jako médium pro univerzální prezentaci dat z heterogenních systémů.


Antibiotika

Vysoce pokročilý submodulární systém pro farmakologii vyvinutý za účelem sledování spotřeby antibiotik v celé organizační a odborné struktuře zdravotnických zařízení (oddělení, klinika, nemocnice apod.) Jeho základem jsou hluboké znalosti v oblasti mikrobiologie a ergonomické „triky“ spolu s automatizovanou dedukcí výsledků. To slučuje vedení dat, ergonomické programování stejně jako formální logiku na jednoduché hardwarové konfiguraci.

více informací naleznete zde


Analýza spotřeby léků

Pokročilý statistický subsystém s mnoha nadstavbovými funkcemi pro analýzu spotřeby lékových přípravků včetně silné ekonomické nadstavby. Jeho cílem je především efektivita lékárenských provozů velkých nemocnic. Odborné i manažerské sledování jak vlastní spotřeby z hlediska lékařské praxe ve prospěch pacienta, tak i ekonomická výhodnost či nevýhodnost nákupu a předepisování konkrétních farmatik.

více informací naleznete zde


Analýza spotřeby dezinfekce a dalších ekonomicky sledovatelných prostředků zdravotnického zařízení

Aplikace (analogická s ostatnímu systémy pro sledování spotřeb) zaměřená na spotřebu desinfekce a dalších ekonomicky zajímavých sledovatelných prostředků ve zdravotnických provozech. Zahrnuje ekonomická sledování, trendy apod.


Preskripce, smlouvy, DRG, konzultační činnost

Aplikace umožňuje zpracovávat a využívat enormní objemy dat pro plánování, kontrolní činnost a má i další analytické využití. Zdravotnickým organizacím zároveň poskytuje specializovanou a vysoce odbornou poradenskou i konzultační činnost, při níž staví na hlubokých znalostech procesů v segmentu zdravotnictví a rozsáhlém know-how v oblasti informačních technologií.


Nozokomiální infekce

Systém pro dozorování nozokomiálních infekcí. Vysoce specializovaný medicinská aplikace, která vychází z rozsáhlé a dlouholeté vývojové praxe a je v současné době provozován v řadě velkých českých nemocnicích.


Automatizovaná identifikace fenotypes

Apikace pro automatizovanou identifikaci fenotypů v rozsáhlých mikrobiologických kolekcích dat. Je schopen účinně a rychle reagovat na komplikované úkoly identifikace a vypočtení potenciálně nebezpečných palet mikrobů.


DICOM

Systém pro elektronické zpracování dokumentů – skenování, dokument management, image processing, optické knihovny, elektronické archivace, CD-technologie, on-line zálohování databází, paměťové moduly.


Hypothyreosis

Automatizovaná kontrola vrozeného hypothyreosi. Modul na základě automatické analýzy nad 100,000 alternativami vzorků krve je schopen identifikovat nebezpečné choroby nově narozených dětí. Systém je schopne „vyřídit“ celé odbavení i související výstupy.


Neurochirurgie

Plně automatizovaný submodulární systém pro neurochirurgii. Pokrývá všeobecné údaje a nástroje i specializované prostředky ke každodennímu udržování dat pacienta. Specialitou a přidanou hodnotou jsou konfigurovatelné prostředky k ohodnocení výsledků nádorů, aneurysmů a jiných třídy diagnóz.


Evidence pohlavních chorob

Jednoduchá aplikace pro evidenci pohlavních chorob ve zdravotnickém zařízení s možností napojení (integrace) do dalších systémů zdravotnických zařízení.